Velkommen til projektet PANaMa

Hjertelig velkommen på PANaMa-projektets websider!

På de følgende sider kan I få mere at vide om projektets mål, indhold og tidsforløb. Derudover kan I via disse sider udveksle synspunkter både med os og indbyrdes.

For at I hurtigt kan finde de informationer, der er relevante for jer, er websiden delt op i tre områder, som svarer til de persongrupper, der deltager i projektet: 

 

 


PANaMa
for elever


PANaMa
for lærere


PANaMa
for virksomheder

 

 

Det samlede projekts tidsforløb


 

 

 

 

Oversigt arbejdspakker

 

 

Nyheder

PANaMa-Camp - Fra 7. til 9. marts 2018 mødes omkring 100 studerende til en forskningscamp på Askov Højskolen. Eleverne fra skolen i Ølgod og fra Kiel, Neumünster og Schönkirchen i Tyskland vil lave forskning om emner 'automa- tiseringen af produktionsprocesser og robotik'.

Udstilling af nogle PANaMa-elevprojekter på IHK Flensborg - Industri- og Handelskammaret Flensborg (IHK) viser tematisk udstilling af de deltagende skoleklasser fra Flensborg, Slesvig og Tønning samt præsentationen af den danske skoleklasse fra Varde. 15 november 2017 til februar 2018.

 

 Nyhedsbrev

Udgave 3/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet er online nu!

Udgave 2/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2017 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 2/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

Udgave 1/2016 af PANaMa-nyhedsbrevet

 

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet til PANaMa-Projektet, som udkommer ca. fire gånge om året.